Google Education

Cap a l’any 1955 la Companyia de les Filles de la Caritat, amb Sor Matilde Chantal al cap davant, va iniciar la construcció del Col·legi Sant Vicenç de Paül, ubicat en el barri de Cas Capiscol de Palma. En aquella època es trobava envoltat de camp. A partir d’aquell moment tant el nom del carrer de l’Escola com els dels voltants varen ser triats per las germanes, fent honor als seus fundadors.

Els seus inicis varen ser molt durs amb pocs mitjans econòmics i molta feina per part de les Filles de la Caritat, sempre amb la mateixa finalitat: atendre els més necessitats.

Actualment, el nostre centre és una escola concertada on s’imparteixen classes a nins entre 3 i 16 anys amb les seves corresponents etapes educatives:

• SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (de 3-6 anys)
• EDUCACIÓ PRIMÀRIA (de 6-12 anys )
• EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (12-16 anys)

És una escola religiosa que forma part de la Fundació Escola Vicenciana i aquesta de la província Espanya-Est. Per la qual cosa compartim amb altres escoles l’estil vicencià, el caràcter propi i uns valors comuns, sempre adequats a cada context, en particular, de cada escola.

Comptam amb una plantilla de 27 docents entre mestres que imparteixen les àrees curriculars, professors especialistes, mestres de suport, d’educació especial, audició i llenguatge, atenció a la diversitat i orientadors educatius.

L’objectiu inicial s’ha aconseguit: donar un bon servei a les famílies amb qualitat d’ensenyament.

La nostra història en IMATGES

SVP a les xarxes

  

        

        

        

L ' anglès a S V P

          

        

Una escola que conviu

Política de privacitat

          Llegeix-la AQUÍ